Csővezetékek biztos rögzítése: Fix és elmozduló megfogások helyes elhelyezése

Csővezetékek biztos rögzítése: Fix és elmozduló megfogások helyes elhelyezése

Statikus fix- és elmozduló megfogások döntő szerepet játszanak csővezetékek stabil és biztonságos rögzítésében. A hőmérsékleti befolyások okozta hosszváltozásokat és tágulási lehetőségeket ugyanis megfelelően figyelembe kell venni a fellépő feszültségek számításánál. Így megelőzhetők a csövek kihajlásából, csavarodásából vagy szétcsúszásából adódó károk.

Elmozduló megfogások gondoskodnak a csőrendszer biztonságos megtámasztásáról és lehetővé teszik a csővezeték rugalmas, de irányított hosszanti tágulását hőmérsékletváltozás esetén. Ezáltal megakadályozzák a szorulásokat vagy nemkívánatos erőelmozdulásokat. A fix megfogások stabilan tartják a teljes rendszert, a fellépő erőket bevezetik a tartószerkezetbe.

Fix és elmozduló megfogások szakszerű tervezéséhez és szereléséhez két mérvadó tényezőt kell figyelembe venni:

1. A szerelvény tömegét / a terhelési adatokat

A szerelvényeknek képesnek kell lenni különböző terhelések elviselésére. Ezek helyes becsléséhez elengedhetetlenül szükséges a vezetékre ható erők, valamint az össztömeg megállapítása. Ez a vezeték és a szigetelés sajáttömegéből és a vezetékben lévő töltet, vagyis a közeg tömegéből áll.

A terheléseket és az esetleges nyomáshatásokat összhangba kell hozni az ajánlott maximális terheléssel, hogy biztonsággal kizárhassuk a nem megengedhető alakváltozásokat vagy a törés következtében fellépő meghibásodást. A tervezés kezdete előtt ezért feltétlenül figyelmet kell fordítani a gyártók beépítési ajánlásaira és további információira.

 

Rögzítőszerkezetek méretezésénél semmi esetre sem szabad túllépni az ajánlott maximális terhelést. A megadott szakítóterhelés csupán a meghibásodás elleni biztonság becslésére szolgál. Ha csak szakítóterhelések vannak megadva, ezeket biztonsági tényezővel (S = 1,5–3,0) csökkenteni kell.

 

2. A felhasznált anyag(ok) tágulási viselkedését

2. A felhasznált anyag(ok) tágulási viselkedését

Fémek és műanyagok a hőmérséklet emelkedésével tágulnak és a hőmérséklet csökkenésével újra összehúzódnak - az anyagtól, hőmérsékletkülönbségektől és a csőhossztól függő mértékben.

 

Ezeknek a hőmérséklet okozta hosszváltozásoknak a számítását a szerelés előtt kell elvégezni: 

 

∆L = L • ∆T • α

 

∆L = hosszanti tágulás [mm]-ben       L = csővezeték/szakasz hossza [m]-ben

∆T = hőmérsékletkülönbség [K]-ben          α = hossztágulási együttható [mm/m • K]-ben

 

A hossztágulási együtthatók jelentősen különböznek: Műanyag csővezetékeknél azonos feltételek mellett lényegesen nagyobb hosszanti tágulások lépnek fel, mint fém anyagból készült csővezetékeknél.

A hosszanti tágulás online méretezése
Online méretezési eszközünkkel gyorsan, egyszerűen meghatározhatja a különböző anyagok tágulási viselkedését. Az eszköz az Online Shopból letölthető szoftvercsomagunk részeként is rendelkezésre áll.

Letöltés

Diagram: Hosszanti tágulások

Itt egy letölthető tágulási diagramot talál anyagfüggő hosszanti tágulások közelítő becsléséhez. 

MÜPRO tervező szoftver

MÜPRO tervező szoftver

A MÜPRO tervező szoftver segíti rögzítéstechnikai feladatai megoldásában. Itt talál további információkat, valamint a letöltéshez szükséges tudnivalókat.