Amire egy jól működő lengő függesztéknél figyelni kell

Amire egy jól működő lengő függesztéknél figyelni kell

A csővezetékeknél bekövetkező hőtágulást nem szabad alábecsülni. Az elmozduló megfogások szakszerű – tehát a hosszváltozások felvételét lehetővé tevő – elhelyezése ezért a csővezetékek biztonságos szerelésének elengedhetetlen feltétele. Ez természetesen érvényes a lengő függesztékekre is.

Az ideális lengő függeszték (A)

Egy lengő függeszték akkor működik jól, ha a csövet tartó csőbilincs lengő függesztékkel csatlakozik a menetes szárhoz, a menetes szár felső végén pedig van egy másik lengő függeszték, amelyet biztonságos módon egy dübel rögzít a mennyezethez (A ábra). A csővezeték hőtágulását így optimális módon minden irányban felveszi a szerkezet. A maximális kilengést a menetes szár hossza határozza meg, amit a várható hosszváltozás függvényében kell megválasztani. A merev elemek, a bilincs, az anya és a menetes szár a kettős lengő függesztésnek köszönhetően a cső tágulásakor kevésbé terhelődik.

Ami nem tanácsos (B)

Ha például költségcsökkentés címén az alsó lengő függesztéket kihagyjuk, az így lecsökkent kilengés miatt a hosszváltozás felvételéhez szükséges rugalmasság jelentős része elvész. Ezenkívül a tolóerők a menetes szárat és a bilincset rögzítő alkatrészeket is terhelni fogják. Extrém esetben mindez az anyag károsodásához vagy akár tönkremeneteléhez vezethet. 

Ami abszolút kerülendő (C)

Ha a csővezeték menetes szárral történő felfüggesztése során egyáltalán nem építünk be rugalmas lengő függesztékeket, akkor rögzítettük ugyan a csővezetéket, ez azonban nem tekinthető megbízható fix megfogásnak, jól működő elmozduló megfogásnak pedig egyáltalán nem. Ebben az esetben ugyanis a csővezeték hosszváltozását a szerkezet egyáltalán nem tudja felvenni, a terhelés közvetlenül a rögzítőelemekre hat, a menetes szár pedig valószínűleg elhajlik (C. kép). A táblázatban erre az esetre megadott kilengés tehát egyáltalán nem „lengés” már, mivel az kizárólag az anyag elhajlásából adódik. Legrosszabb esetben a hosszváltozásokból származó erők a menetes szár elhajlását vagy törését okozhatják.

Számpélda

Az (A)–(C) ábrák egy olyan szerkezetet mutatnak, ahol a menetes szár M10, a lengési út pedig h=750 mm hosszú. Az (A) ábrán a MÜPRO 2 lengő függesztékével kb. 156 mm maximális kilengés érhető el. A (B) esetben egyetlen lengő függesztékkel már csak 23 mm körüli, a (C) esetben pedig mindössze kb.11 mm-es kilengés lehetséges. A hosszváltozás felvétele ezáltal az (A) és a (C) között több mint 90%-kal csökken.