Kompenzátorok beépítése

Kompenzátorok beépítése

Hosszkiegyenlítés a legszűkebb helyeken

A csővezetékek hosszváltozásainak kiegyenlítéséről általában természetes táguláskiegyenlítő elemek, mint pl. az L- vagy U-alakú csőlírák gondoskodnak. Bizonyos esetekben azonban, például helyszűke miatt, nem lehetséges ilyen tágulóívek beépítése, a hosszváltozások kiegyenlítésére ekkor jönnek szóba a kompenzátorok. A kompenzátor teljes terjedelmében felveszi a hosszváltozást, és ez az a terület, ahol a csővezeték nyúlása vagy összehúzódása megtörténik.

A legelterjedtebb változat: az axiál kompenzátor

A leggyakrabban használt típus az axiál kompenzátor, amely a tengelye mentén veszi fel a csővezeték mozgását. Az axiál kompenzátort tartalmazó csőszakasz mindig egyenes – hajlatok vagy irányváltások nincsenek benne. A külső végein mindig fix megfogások gondoskodnak a kompenzátoros szakasz biztos és stabil rögzítéséről. Ezek között elmozduló megfogások, maga a kompenzátor, valamint a kompenzátor előtt és után úgynevezett egyenes bevezetések helyezkednek el. Ez utóbbiak olyan különleges csúszó megfogások, amelyek csak tengelyirányban engedi meg a mozgásokat, a csővezeték így keresztirányban nem tud elmozdulni, hanem megtartja az irányát.

Az egyenes bevezetések megfogásainak távolságát a kompenzátortól számításokkal lehet meghatározni. Ennek segítségével lehet továbbá a megfogási pontokra ható erőket is meghatározni, amelyek a csővezeték összehúzódása vagy nyúlása, illetve a cső belső nyomása következtében állnak elő. Például, egy DN200-as acélcső, amely 30m hosszúságú és a hőmérsékletkülönbség (ΔT) 50°C-ban meghatározott, egy általános kompenzátor használata esetén, már 1 tonnányi (~10kN) erőt meghaladó terhelést keletkezik.

További kompenzátortípusok

Csőmozgások más irányokban is előfordulhatnak. Laterál kompenzátort például akkor kell beépíteni, amikor a csővezeték nem csak tengely-, hanem oldalirányban is elmozdul. Ilyen eset az, amikor ki kell egyenlíteni az épületszintek különbségeit, egy csővezeték különböző épületrészeken át halad, egyenetlen a padló, vagy a vezetékek tengelye nem esik egy vonalba. Az angulár vagy csuklós kompenzátorok szögelfordulások felvételére alkalmasak. Elsősorban nagy csővezetékrendszereknél és nagy nyomás esetén, pl. magas épületekben képesek a csővezetékek mozgását felvenni, és ezzel megakadályozzák a nyomás okozta nagy reakcióerők kialakulását.

Szerelés előtt: A megfogási pontokra ható erők meghatározása, illetve az esetleges előfeszítés figyelembevétele

Az axiál kompenzátorok sikeres beépítésének előfeltétele a fix és elmozduló megfogások pontos tervezése. Ennek alapja a csővezetékrendszer valamennyi elemének, illetve az azokra ható erőknek a méretezése.


A hosszanti tágulások meghatározása

A megfelelő kompenzátor kiválasztásához figyelembe kell venni a tágulás irányát és mértékét, amely az adott csőre vonatkozóan, a beépítési körülmények (pl. hőmérséklet) figyelembevételével, számítással határozható meg.

A megfogási pontokra ható erők kiszámítása

A kompenzátorok kiválasztása után a MÜPRO alkalmazástechnikusai szívesen állnak rendelkezésre a megfogási pontokra ható erők kiszámításánál, illetve a beépítendő fix és elmozduló megfogások tervezésénél. Ehhez az alábbi információkat kell beszerezni a kompenzátorok gyártójától:
  • Nyomásból származó reakcióerő FDR
  • Saját ellenállás FE
Ezenkívül csőstatikai számításokra is szükség van, amelyek megadják az FLR súrlódási erőt. Ezek alapján a MÜPRO alkalmazástechnikusai meghatározzák azokat a vízszintes erőket, amelyek a tervezett megfogási pontokra hatnak. A tervben szerepel a csővezeték elején és végén lévő fix megfogások pontos helye és mérete, valamint az egyenes bevezetésként szolgáló elmozduló megfogások száma és pontos helye.

Szakszerű szerelés: a gyártó utasításainak betartása!

 
A pontos számításokat szakszerű szerelésnek kell követnie. Ezért annak érdekében, hogy a kondenzátor és a csővezeték az üzembehelyezés során ne károsodjon, illetve hogy egy működőképes rendszer álljon elő, feltétlenül követni kell a gyártó utasításait.

Alkalmazástechnikusaink bármikor szívesen nyújtanak segítséget a kompenzátorokat tartalmazó csővezetékrendszerek rögzítésének megtervezése során.

További ötletek és tudnivalók a csővezetékrendszerek kiépítésével kapcsolatban itt találhatók. 

MÜPRO tervezőszoftver

MÜPRO tervezőszoftver

A megfogási pontok méretezésére szolgáló programot, illetve további hasznos gyakorlati eszközöket itt lehet letölteni.